Over ons

Missie

De missie van de stichting Het Grote Verhaal is verhalen uit de Bijbel aanreiken aan jonge kinderen vanuit de overtuiging dat verhalen uit de oeroude bron van Joods-Christelijke beschaving van relevantie en groot belang kunnen zijn, ook voor volgende generaties. Naast het doorgeven van essentiële waarden is ook het leggen van een basis om ons collectieve culturele erfgoed te kunnen begrijpen en waarderen van belang. De stichting wil een antwoord geven op de vraag: “geven wij de Bijbel op of geven wij hem door?”

De stichting Het Grote Verhaal opereert, bij het invulling geven aan haar missie, geheel onafhankelijk. Zij heeft geen enkele bedoeling om kinderen en hun ouders tot (enig) geloof te verleiden of zelfs maar te beïnvloeden. Het gaat de stichting bij ‘de Bijbel’ uitsluitend om de kracht van de verhalen en om de geschiedenis daarvan.

Waarom?

Initiatiefnemers van de stichting Het Grote Verhaal zijn Ineke van der Ouderaa en Paul Beerkens. Zij hebben allebei een achtergrond in de marketing- en communicatiewereld.

Waarom zijn zij aan Het Grote Verhaal begonnen?

“De wereld verandert in hoog tempo. En dat tempo versnelt ieder jaar. Die verandering dringt zich bovendien dwingender en intensiever aan ons op dan ooit tevoren. Vooral de sterk toegenomen snelheid, breedheid en impact van (nieuwe) media en social media dragen daaraan bij.

Hoe voed je in deze nieuwe tijd je kinderen op tot evenwichtige, vrije en gelukkige mensen? Mensen die ook oog en zorg hebben voor de ander. Hoe ondersteun je hen bij het ontwikkelen van waarden die trend-resistent en turbulentie-proof zijn? Hoe help je hen de zin van hun leven te ontdekken in deze tijd, in deze wereld?

Deze vragen puzzelden ons. Wij realiseerden ons dat toekomstige generaties uiterst creatief moeten zijn, zich moeten kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en veerkracht moeten kunnen tonen. Bovendien vragen de uitdagingen van de toekomst dat zij goed kunnen samenwerken, zich verbonden voelen en vertrouwen hebben in elkaar. En zo kwamen wij op de Bijbel, de oeroude bron van joods-christelijke beschaving.

Wij gingen ons steeds meer zorgen maken over het feit dat -als gevolg van het snelle secularisatieproces in Nederland- de waardevolle Bijbelverhalen uit het zicht verdwenen van jonge ouders en daarmee van hun kinderen. In onze optiek is de Bijbel het meer dan waard om aangereikt te blijven worden aan nieuwe generaties omdat we er onze cultuur, democratie en ethiek aan ontlenen. Omdat de bijzondere verhalen met morele boodschappen -voor toen en nu- vele, vele generaties heeft beziggehouden en heeft geïnspireerd. En omdat ons prachtige culturele erfgoed -met de Bijbel als basis- begrepen en gewaardeerd zou moeten blijven worden. Denk hierbij aan eeuwenoude muziek, literatuur, beeldende kunst en architectuur.

Het is dáárom dat wij een nieuwe weg proberen te vinden om Bijbelverhalen aan jonge kinderen aan te reiken. Een eigentijdse weg met inzet van nieuwe media, middelen en technieken. Met een onafhankelijke, waardenvrije afzender, die het alleen maar gaat om de zeggingskracht van de Bijbelverhalen: de stichting Het Grote Verhaal.”

Partners

Financiële partners

De volgende organisaties en particuliere donateurs hebben de stichting Het Grote Verhaal financieel gesteund om “Het Geheim van Sint Maarten”, met alles dat daarbij hoort, te kunnen realiseren. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

  • Porticus
  • Stichting Steunfonds DISK, www.steunfondsdisk.nl
  • Zadelhoff Cultuurfonds
  • Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN)
  • VtW-Amsterdam
  • K.S.B.W.
  • De heer en mevrouw Hans en Iesje Vermeulen
  • Anonieme particuliere donateur

  Operationele partners

  De stichting Het Grote Verhaal werkt voor de realisatie van Het Geheim van Sint Maarten samen met

  • Nachtzon Media, een klein, succesvol productiehuis gespecialiseerd in levensbeschouwelijke, historische en/of maatschappelijke thema’s, waarvan kinderen/jongeren veelal de doelgroep zijn
  • BKN, de Branchevereniging van Kringloopwinkels in Nederland, die 70% van alle kringloopwinkels in Nederland vertegenwoordigt.
  • Uitgeverij Kwintessens, een onderwijspartner op het gebied van lesmaterialen levensbeschouwing, die 2.500 basisscholen als achterban heeft en veel deskundigheid in huis heeft als het gaat om het schrijven van teksten voor jonge kinderen

  Bestuur

  Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • De heer mr. Willem (W.O.) Russell – voorzitter
  • De heer drs. Harry (H.L.H.M.) Custers – penningmeester
  • De heer Paul (P.P.A.) Beerkens – uitvoerend bestuurder
  • Mw. Ineke (C.Th.M.) van der Ouderaa – uitvoerend bestuurder

  De stichting Het Grote Verhaal is opgericht op 27 oktober 2020 en is gevestigd in Heemstede.

  RSIN nummer: 861772957. KvK nummer: 80717381. Website: www.hetgroteverhaal.nl

  De stichting beschikt over een ANBI-status. Download hier het meest recente jaarverslag.

  De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. Activiteiten van de stichting worden gefinancierd door financiële bijdragen van betrokken donateurs, zowel professionele fondsen als particulieren. Het bestuur -en daarmee de stichting- opereert onafhankelijk van donateurs, samenwerkingspartners en (kerkelijke) instanties. Bijdragen van eenieder die de stichting en haar doelstellingen een warm hart toedraagt zijn van harte welkom. Ons bankrekeningnummer is: NL 66 SNSB 88 3389 7222 t.n.v. Stichting Het Grote Verhaal.